Trabzonspor’a Üzücü Haber

Reklamı Kapat

Reklamı Kapat

Reklamı Kapat
300x250
Reklamı Kapat

Reklam

Trabzonspor’a Üzücü Haber


  • Anasayfa
  • Genel
  • Trabzonspor’a Üzücü Haber


tr

Trabzonspora Üzücü Haber: Tahkim Kurulu Trabzonsporun itirazlarını reddetti, cezaları onadı

Bordo-berelilere taraftarsız maç oynama cezası verildi. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu,
Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlua ve Trabzonspora verilen 2 maç seyircisiz
oynama cezalarına yapılan itirazları reddetti.

Kaşılaşmaları taraftarsız oynama cezasını kaldırma için elinden geleni yapan Trabzonspor Kulübü
Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu başarılı olamadı. ürkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu,
Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlunun 280 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin TL
para cezasını onadı. Kurul ayrıca Trabzonspora verilen 2 maç seyircisiz oynama cezasına yapılan
itirazı da reddederek, cezayı onama kararı aldı.

Bugün yaptığı toplantıda Tahkim Kuurulunun aldığı kararlar şöyle:

1- E.2015/235

Trabzon Spor A.Ş.nin, kulübün kendisi, başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, kulüp idarecileri
Yakup Aslan, Köksal Güney, Ömer Demir, Ali Kemal Başaran, Ali Uzunay, Onur İncehasan, Seyfettin
Tayfun Kahyaoğlu, Mehmet Terzi ve Süleyman Hurma ile ilgili PFDKnın 03.11.2015 tarihli ve
E.2015-2016/272, K.2015-2016/318 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli
harcın yatırıldığı görüldü. Talep doğrultusunda duruşma açıldı. Duruşmaya Trabzon Spor A.Ş. vekili ve
itiraz edenler katıldı. Sözlü açıklamaları dinlendi, tutanak altına alındı. Tüm dosya kapsamı dikkate
alınarak yapılan müzakere neticesinde;

a) PFDKca Trabzon Spor A.Ş.ye;

– Taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDTnin 52/2.maddesi
uyarınca 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verilmesinde sübut, hukuki
nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine,
cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Özel güvenlik görevlisinin görevini yerine getirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle
FDTnin 46/1. maddesi uyarınca 30.000-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın
tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına,
oybirliği ile,

– Akredite alanlarda akredite edilmeyen kişilerin yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle
FDTnin 46/1. maddesi uyarınca 30.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın
tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına,
oybirliği ile;

b)

– PFDKca Trabzon Spor A.Ş. kulüp başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğluna, hakem soyunma
odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı harekete iştiraki nedeniyle FDTnin 39/2., 39/3. ve 91.
maddeleri uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti ve 100.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki
nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine,
cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

– PFDKca Trabzon Spor A.Ş. kulüp başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğluna, sportmenliğe aykırı
açıklamaları ve müsabaka hakemini tehdidi nedeniyle FDTnin 38/2., 38/3., 41/1-b. ve 10/2. maddesi
uyarınca verilen 100 gün hak mahrumiyeti ve 50.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki
nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine,
cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

– PFDKca Trabzon Spor A.Ş. kulüp başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğluna, cezaların
birleştirilmesi suretiyle verilen toplam 280 gün hak mahrumiyeti ve 150.000.-TL para cezasının
onanmasına oyçokluğu ile;

c)

– PFDKca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Yakup Aslana, hakem soyunma odası koridorlarındaki
sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDTnin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 1 yıl hak
mahrumiyeti ve 200.000.TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini
bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına,
oyçokluğu ile;

– PFDKca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Yakup Aslana, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle
FDTnin 38/2. ve 38/3. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000.-TL para cezası
verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı
anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

– PFDKca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Yakup Aslana, cezaların birleştirilmesi suretiyle verilen
toplam 410 gün hak mahrumiyeti ve 230.000.-TL para cezasının onanmasına; oyçokluğu ile;

d)

– PFDKca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Köksal Güneye hakem soyunma odası koridorlarındaki
sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDTnin 39/2 ve 39/3. maddeleri uyarınca 1 yıl hak
mahrumiyeti ve 200.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini
bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına,
oyçokluğu ile;

e)

– PFDKca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Ömer Demire hakem soyunma odası koridorlarındaki
sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDTnin 39/2 ve 39/3. maddeleri uyarınca 1 yıl hak
mahrumiyeti ve 200.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini
bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına,
oyçokluğu ile;

f)

– PFDKca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Ali Kemal Başarana hakem soyunma odası
koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDTnin 39/2 ve 39/3. maddeleri uyarınca 1 yıl
hak mahrumiyeti ve 200.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini
bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına,
oyçokluğu ile;

– PFDKca Trabzon Spor A.Ş, kulüp idarecisi Ali Kemal Başarana akredite edilmediği alanda yer
almasından dolayı talimatlara aykırı hareketi nedeniyle FDTnin 46/1. maddesi uyarınca 30.000.-TL
para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik
bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

– PFDKca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Ali Kemal Başarana cezaların birleştirilmesi suretiyle
verilen toplam 1 yıl hak mahrumiyeti ve 230.000.-TL para cezasının onanmasına;

g)

– PFDKca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Ali Uzunaya hakem soyunma odası koridorlarındaki
sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDTnin 39/2., ve 39/3. maddeleri uyarınca 1 yıl hak
mahrumiyeti ve 200.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini
bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına,
oyçokluğu ile;

– PFDKca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Ali Uzunaya sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle
FDTnin 38/2 ve 38/3 maddeleri uyarınca verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000.-TL para cezasının,
isnat konusu açıklamaların ifade ve eleştiri hakkı kapsamında kaldığı anlaşıldığından, itirazın
kabulüne, verilen cezanın kaldırılmasına, oybirliği ile;

– PFDKca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Ali Uzunaya akredite edilmediği alanda yer almasından
dolayı talimatlara aykırı hareketi nedeniyle FDTnin 46/1 maddesi uyarınca 30.000.-TL para cezası
verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı
anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

– PFDKca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Ali Uzunaya cezaların birleştirilmesi suretiyle verilen
toplam 410 gün hak mahrumiyeti ve 260.000.-TL para cezasının, 1 yıl hak mahrumiyeti ve 230.000.-
TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına oyçokluğu ile;

h)

– PFDKca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Onur İncehasana hakem soyunma odası koridorlarındaki
sportmenliğe aykırı hareketi, nedeniyle FDTnin 39/2, ve 39/3. maddeleri uyarınca 1 yıl hak
mahrumiyeti ve 200.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini
bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına,
oyçokluğu ile;

– PFDKca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Onur İncehasana akredite edilmediği alanda yer
almasından dolayı talimatlara aykırı hareketi nedeniyle FDTnin 46/1 maddesi uyarınca 30.000.-TL
para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik
bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

– PFDKca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Onur İncehasana cezaların birleştirilmesi suretiyle verilen t
oplam 1 yıl hak mahrumiyeti ve 230.000.-TL para cezasının onanmasına; oyçokluğu ile;

i)

– PFDKca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Seyfettin Tayfun Kahyaoğluna hakem soyunma odası
koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDTnin 39/2 ve 39/3. maddeleri uyarınca 1 yıl
hak mahrumiyeti ve 200.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini
bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına,
oyçokluğu ile;

– PFDKca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Seyfettin Tayfun Kahyaoğluna akredite edilmediği alanda
yer almasından dolayı talimatlara aykırı hareketi nedeniyle FDTnin 46/1 maddesi uyarınca 30.000.-TL
para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı
anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

– PFDKca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Seyfettin Tayfun Kahyaoğluna cezaların birleştirilmesi sure
tiyle verilen toplam 1 yıl hak mahrumiyeti ve 230.000.-TL para cezasının onanmasına; oyçokluğu ile;

j)

– PFDKca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Mehmet Terziye hakem soyunma odası koridorlarındaki
sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDTnin 39/2 ve 39/3. maddeleri uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti
ve 200.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsiz
lik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

– PFDKca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Mehmet Terziye akredite edilmediği alanda yer almasından
dolayı talimatlara aykırı hareketi nedeniyle FDTnin 46/1 maddesi uyarınca 30.000.-TL para cezası ile
cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı
anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

– PFDKca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Mehmet Terziye cezaların birleştirilmesi suretiyle verilen
toplam 1 yıl hak mahrumiyeti ve 230.000.-TL para cezasının onanmasına, oyçokluğu ile;

– Trabzon Spor A.Ş, kulüp idarecisi Süleyman Hurmanın, Kurulumuza verdiği 11.11.2015 tarihli bir dilekçe
ile itirazından feragat beyanında bulunduğu görüldüğünden, Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Süleyman
Hurmanın itirazının feragat nedeniyle reddine, oybirliği ile; (K.2015/238);

2- E.2015/240

Elbistan Belediye Spor Kulübünün futbolcuları Süleyman Güçlü, Ahmet Yetişgen ve Mustafa Seval ile
ilgili AFDKnın 05.11.2015 tarihli ve E.2015-2016/175, K.2015-2016/268 sayılı kararına itirazı incelendi.
İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan
müzakere neticesinde;

– AFDKca Elbistan Belediye Spor Kulübü futbolcusu Süleyman Güçlüye rakip takım futbolcuları ile
kavgaya karışması nedeniyle FDTnin 45/a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakan men cezası
verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığında,
itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

– AFDKca Elbistan Belediye Spor Kulübü futbolcusu Ahmet Yetişgene rakip takım futbolcuları ile kavgaya
karışması nedeniyle FDTnin 45/a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakan men cezası verilmesinde sübut,
hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine,
cezanın onanmasına, oybirliği ile;

– AFDKca Elbistan Belediye Spor Kulübü futbolcusu Mustafa Sevale rakip takım futbolcuları ile kavgaya
karışması nedeniyle FDTnin 45/a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakan men cezası verilmesinde sübut,
hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine,
cezanın onanmasına, oybirliği ile (K.2015/239);

3- E.2015/241999

TFF Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Ustanın PFDKnın 03.11.2015 tarihli ve E.2015-2016/302,
K.2015-2016/319 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü.
Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde; PFDKca İbrahim Ustaya hakem
soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi ve hakaretleri nedeniyle FDTnin 39/2, 25. ve
97 maddeleri uyarınca 1 yıl 6 ay hak mahrumiyeti cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın
tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına,
oyçokluğu ile (K.2015/240);

4- E.2015/242

Beylerbeyi Spor Kulübünün, futbolcusu Aslanalp Akyıldız ile ilgili AFDKnın 05.11.2015 tarihli ve
E.2015-2016/234, K.2015-2016/261 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli
harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde; AFDKca
Beylerbeyi Spor Kulübü futbolcusu Aslanalp Akyıldıza oyunun durduğu bir anda rakip takım futbolcusuna
tekme vurarak kural dışı harekette bulunması nedeniyle FDTnin 43. maddesi uyarınca 3 resmi
müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik
bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile (K.2015/241);

5- E.2015/243

Pazar Spor Kulübünün, 11 Ekim 2015 günü oynanması gereken ve terör saldırısı nedeniyle ertelenen
maçlarla ilgili deplasman giderlerinin dağıtımına ilişkin Federasyonun işlemine karşı itirazını içeren
dilekçesi okundu. Başvuru harcının yatırılmış olduğu görüldü. Yapılan müzakere neticesinde,

– Pazar Spor Kulübünün itirazda bulunduğu işlemin, TFF Statüsünün 62.maddesi ve Tahkim Kurulu
Talimatının 2. maddesinde belirtilen nitelikte bir karar olmadığı anlaşıldığından, Pazar Spor Kulübünün
başvurusunun görevsizlik nedeniyle reddine oybirliği ile;

– Pazar Spor Kulübünün itirazı görevsizlik nedeniyle reddedildiğinden yatırılmış olan 500.-TL harcın talep
halinde Pazar Spor Kulübüne iadesine oybirliği ile (K.2015/242);

6- E.2015/244

Alanya Spor Kulübünün, futbolcusu Jonathan Serge Folly Ayite ile ilgili PFDKnın 05.11.2015 tarihli ve
E.2015-2016/287, K.2015-2016/332 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli
harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

– PFDKca Alanya Spor Kulübü futbolcusu Jonathan Serge Folly Ayiteye rakip takım sporcusuna yönelik
şiddetli hareketi nedeniyle FDTnin 43. ve 35/4 maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve
6.500.TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik
bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

– Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDTnin 102. maddesinde belirtilen şartları
taşımadığı anlaşıldığından Alanya Spor Kulübü futbolcusu Jonathan Serge Folly Ayitenin “yaptırımın
ertelenmesi” talebinin reddine, oybirliği ile (K.2015/243) karar verildi.300x250

Maç İzle

7/24 Online Maç Yayını... Canlı maç izle, Bedava Maç İzle Reklamsız Donmadan Kasmadan Bedava Maç İzleme Keyfi Tek Güncel Maç Yayın Platformu.

Justin TV

Günün yirmi dört saati dünyadan karşılaşmalar...

Kapat